ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Class Room Management System
 
 
 
© 2010 http://www.srru.ac.th All Right Reserved. @MIS2020 Project
 
 
 
   
  ขั้นตอนการเลือกแบบประเมินการสอน คลิก!!!
 
Update 03/08/60
- แก้ไขการดาวโหลดไฟล์ Excel รายชื่อนักศึกษาใหม่
- ตรวจสอบการชำระเงินของนักศึกษา ทั้งหมู่เรียน และรายวิชาที่สอน
- เพิ่มการนำเข้าผลการเรียนด้วยไฟล์ Excel
  ข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
ไม่พบประกาศจากทางมหาวิทยาลัย
     
  ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Class Room Management System)